Logo Gminy Sadki

Opracowanie projektu prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy grobowej rodziny Robowskich, na cmentarzu w Sadkach oraz wykonanie tych prac (brak ofert)

Zgodnie z udzieloną wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr 2RPOZ/2023/7433/PolskiLad z dnia 27.07.2023 r. Gmina Sadki informuje, że na stronie Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha w Sadkach zostało zamieszczone postępowanie na wykonanie inwestycji pn.: „Opracowanie projektu prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy grobowej rodziny Robowskich, na cmentarzu w Sadkach oraz wykonanie tych prac”.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się pod adresem:

http://parafiasadki.pl/

Postępowanie zakończyło się wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert.